×
Meniu

Știri și Evenimente

SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ CALITATE

Instituția Publică «Unitatea de Coordonare Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății» în cadrul realizării Programului Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova a înzestrat IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă cu echipament medical – unitate digitală de raze X.FG. Program finanțat de Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și […]

La IMSP SR Ștefan Vodă au fost în vizită reprezentanții Ambasadei Americane

La data de 16.06.2022 la IMSP SR Ștefan Vodă, au fost în vizită reprezentanții Ambasadei Americane, unde au evaluat starea lucrărilor de reparații a etajului II a blocului curativ cu V nivele. Valoarea proiectului Reparații capitale cu replanificarea saloanelor et II blocului curativ cu V nivele 280 mii $ SUA. Lucrările sunt efectuate de către SRL […]

Anunț recrutare personal medical

1 Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă 2 Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul: Asistent medical, secția transfuzie a sîngelui  – 1 post; 3 La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice: Condiții generale: Dețin cetățenia Republicii Moldova; Dețin cetățenia […]

Anunț de recrutare a personalului medical

I. Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă; II. Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul:      Șef secție boli cronice, medic reabilitolog                                 – 1 post; III. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice: Condiții generale: Dețin cetățenia Republicii Moldova; Dețin […]

Secția reabilitare a IMSP ”Spitalul Raional Ștefan Vodă” reparată capital

Sporirea calității serviciilor prestate în instituțiile medicale reprezintă obiectivul prioritar al conducerii raionului și Consiliului raional Ștefan Vodă. Respectiv, crearea condițiilor de muncă și de acordare a serviciilor medicale mai bune, se înscriu în compartimentul acțiunilor întreprinse în acest scop. Recent s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a secției de reabilitare a IMSP Spitalul […]

Expediază mesaj