×
Meniu

Anunț privind inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de contabil-șef

ANUNȚ cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcției vacante de contabil-șef în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Ștefan Vodă Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă  cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Testemițani, 1, în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținând cont […]

Anunț de recrutare a personalului medical

I. Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă; II. Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul:      Șef secție terapie intensivă și anesteziologie   – 1 post; III. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice: Condiții generale: Au cetățenia Republicii Moldova; Au […]

Anunț recrutare personal medical

1 Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă 2 Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul: Asistent medical, secția transfuzie a sîngelui  – 1 post; 3 La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice: Condiții generale: Dețin cetățenia Republicii Moldova; Dețin cetățenia […]

Anunț de recrutare a personalului medical

I. Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă; II. Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul:      Șef secție boli cronice, medic reabilitolog                                 – 1 post; III. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice: Condiții generale: Dețin cetățenia Republicii Moldova; Dețin […]

Anunț de recrutare a personalului medical

Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă; Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul: Șef secție, secția boli cronice (reabilitare)                                 – 1 post; Asistentă medicală principală, secția boli cronice (reabilitare) – 1 post; III. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții       generale și […]

Anunț privind prelungirea termenului pentru depunerea dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției de asistent medical de proceduri în secția chirurgie, IMSP Spitalul raional Ștefan-Vodă

IMSP Spitalul raional Ștefan-Vodă anunță prelungirea termenului pentru depunerea dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției de asistent medical de proceduri în secția chirurgie. Informația privind condițiile de participare la concurs, documentele ce urmează a fi prezentate de către candidați este plasată pe pagina web a instituției (www.srstefanvoda.md), compartimentul ”Funcții vacante”. Documentele se vor prezenta pînă […]

Anunț de recrutare a personalului medical

17 ianuarie 2020 Denumirea şi sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan-Vodă, or. Ștefan-Vodă, str. Testemițanu, 1.   Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul:   Nr. Denumirea funcției pentru concurs Nr.de unități vacante 1 Asistent medical, secția consultativă 1   La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele […]

Anunț de recrutare a personalului medical

18 decembrie 2019 Denumirea şi sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan-Vodă, or. Ștefan-Vodă, str. Testemițanu, 1.   Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul:   Nr. Denumirea funcției pentru concurs Nr.de unități vacante 1 Asistent medical de proceduri, secția chirurgie 1   La concurs pot candida persoanele care […]