×
Meniu

Secția reabilitare a IMSP ”Spitalul Raional Ștefan Vodă” reparată capital

Sporirea calității serviciilor prestate în instituțiile medicale reprezintă obiectivul prioritar al conducerii raionului și Consiliului raional Ștefan Vodă. Respectiv, crearea condițiilor de muncă și de acordare a serviciilor medicale mai bune, se înscriu în compartimentul acțiunilor întreprinse în acest scop. Recent s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a secției de reabilitare a IMSP Spitalul […]

SERVICII MEDICALE DE CALITATE ÎNALTĂ

În rezultatul selectării proiectului investițional ”Calitate și eficiență maximă a investigațiilor endoscopice în IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă” finanțat din fondul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă a fost înzestrat cu un video-esofagogastroduoduoscop ”Olympus”. În acest scop au fost alocate surse financiare din fondul de dezvoltare […]

Lucrările de reparație în IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă

În plină desfășurare sunt lucrările de reparație a secției reabilitare a IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă”. Pentru efectuarea lucrărilor, Consiliul raional a aprobat deciziile respective (nr.2/3 din 02.04.2021; 3/1 din 14.05.2021; 5/1 din 05.08.2021 și 6/2 din 30.09.2021) de alocare a surselor financiare, în sumă totală de 1 mln. 50 mii lei. Reparația este efectuată de […]

Anunț de recrutare a personalului medical

Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă; Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul: Șef secție, secția boli cronice (reabilitare)                                 – 1 post; Asistentă medicală principală, secția boli cronice (reabilitare) – 1 post; III. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții       generale și […]

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale

Stimați lucrători al sistemului sănătăţii ! Din numele conducerii IMSP SR Ștefan Vodă şi al meu personal, cu prilejul Zilei Lucrătorului Medical şi a Farmacistului, Vă adresez sincere felicitări însoțite de urări de sănătate, pace și bunăstare. Îmi exprim recunoştinţa pentru fiecare dintre Dumneavoastră, pentru curajul, profesionalismul, responsabilitatea și dedicaţia de care daţi dovadă zi de zi, apreciind […]

Licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a suprafeței de 4 m.p. în secția morfopatologie la data de 07.05.2021

IMSP Spitalul raional Ștefan-Vodă anunță pentru data de 07.05.2021, ora 10.00, în incinta instituției, desfășurarea licitației „cu strigare” privind darea în locațiune a suprafeței de 4 m.p. în secția morfopatologie, pentru acordarea serviciilor de funeralii. Prețul inițial – 1559,52 lei. Taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice, 1200 lei pentru persoanele juridice. Acontul […]

OXIGEN pentru Părinți

Astăzi, 16 aprilie 2021 IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă a beneficiat de 2 Concentratoare de Oxigen cu capacitatea de 5 litri/minut. Prezentele Concentratoare de Oxigen au fost procurate cu ajutorul donațiilor benevole efectuate în cadrul programului ”OXIGEN PENTRU PĂRINȚI” de către cetățeni din Republica Moldova cât și de peste hotarele țării (Diaspora). Un aparat a […]