×
Meniu

Servicii medicale de calitate înaltă în condiții mai bune

În IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă recent a fost deschisă după reparație capiatlă secția obstetrico-ginecologică. Secția dispune de 10 paturi obstetricale și 5 paturi ginecologice. Pe parcursul an.2022 în maternitatea Ștefan Vodă s-au născut 292 copii. Secția este înzestrată cu personal medical și echipament necesar pentru acordarea serviciilor medicale necesare. Fiecare salon înzestrat cu blocuri […]

PROTECȚIA MEDIULUI ATMOSFERIC O IMPORTANȚĂ GLOBALĂ

Ca urmare implementării proiectului de instalare a utilajului de neutralizare prin sterilizare termică  a deșeurilor medicale infecțioase TERMOSHRED 420, IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă a început reciclarea deșeurilor medicale infecțioase înțepătoare și tăioase. Costul proiectului 1 ml 416 mii lei alocați de fondul investițional CNAM. Suma alocată de cofinanțator Consiliul raional Ștefan Vodă 150 mii […]

SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ MAI APROAPE DE PACIENȚI

În rezultatul unui parteneriat public privat pe teritoriul IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă s-a deschis Centrul Medical MEDEXPERT. Centrul prestează servicii medicale de laborator, imagistică, consultații medicale. Centrul este înzestrat cu echipament medical cu raze X, tomograf computerizat. Investitor ”IMUNOTEHNOMED” SRL. Suma investițiilor 7 mln 100 mii lei.

SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ CALITATE

Instituția Publică «Unitatea de Coordonare Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății» în cadrul realizării Programului Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova a înzestrat IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă cu echipament medical – unitate digitală de raze X.FG. Program finanțat de Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și […]

Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului – 19 iunie 2022

La 16 iunie 2022, în contextul Zilei profesionale a lucrătorului medical și a farmacistului, sărbătorită anual în a treia duminică a lunii iunie, în incinta Școlii de Arte ,,Maria Bieșu,” a avut loc festivitatea de omagiere a celor care și-au ales nobila profesie să stea la straja sănătăţii oamenilor – personalul medical și farmaceutic din […]

La IMSP SR Ștefan Vodă au fost în vizită reprezentanții Ambasadei Americane

La data de 16.06.2022 la IMSP SR Ștefan Vodă, au fost în vizită reprezentanții Ambasadei Americane, unde au evaluat starea lucrărilor de reparații a etajului II a blocului curativ cu V nivele. Valoarea proiectului Reparații capitale cu replanificarea saloanelor et II blocului curativ cu V nivele 280 mii $ SUA. Lucrările sunt efectuate de către SRL […]

Anunț recrutare personal medical

1 Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă 2 Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul: Asistent medical, secția transfuzie a sîngelui  – 1 post; 3 La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice: Condiții generale: Dețin cetățenia Republicii Moldova; Dețin cetățenia […]

Anunț de recrutare a personalului medical

I. Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Ștefan Vodă; II. Denumirea și numărul posturilor pentru care se organizează concursul:      Șef secție boli cronice, medic reabilitolog                                 – 1 post; III. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale și specifice: Condiții generale: Dețin cetățenia Republicii Moldova; Dețin […]

Secția reabilitare a IMSP ”Spitalul Raional Ștefan Vodă” reparată capital

Sporirea calității serviciilor prestate în instituțiile medicale reprezintă obiectivul prioritar al conducerii raionului și Consiliului raional Ștefan Vodă. Respectiv, crearea condițiilor de muncă și de acordare a serviciilor medicale mai bune, se înscriu în compartimentul acțiunilor întreprinse în acest scop. Recent s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor de reparație capitală a secției de reabilitare a IMSP Spitalul […]

SERVICII MEDICALE DE CALITATE ÎNALTĂ

În rezultatul selectării proiectului investițional ”Calitate și eficiență maximă a investigațiilor endoscopice în IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă” finanțat din fondul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă a fost înzestrat cu un video-esofagogastroduoduoscop ”Olympus”. În acest scop au fost alocate surse financiare din fondul de dezvoltare […]